Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Công văn 28/03/2023
Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị; đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2023; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2024 Công văn 27/03/2023
Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục Đề án VTVLT của Trường Công văn 27/03/2023
Thông báo về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2024 Công văn 24/03/2023
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 Công văn 24/03/2023
Về việc lập Kế hoạch chi tiết và Dự toán để sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trường Cao đẳng VMU Công văn 23/03/2023
Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Quyết định Sinh viên 23/03/2023
Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 Công văn 23/03/2023
Về việc tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến đối với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Công văn 23/03/2023
Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 Công văn 22/03/2023

Pages