Skip to:

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.01.QT.TCHC.03 - Giấy mời QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.02.QT.TCHC.03 - Phiếu giao việc QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.03.QT.TCHC.03 - Sổ theo dõi công văn nội bộ QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.04.QT.TCHC.03 - Sổ bưu phẩm QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.05.QT.TCHC.03 - Lịch công tác tuần QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.06.QT.TCHC.03 - Giấy giới thiệu QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.07.QT.TCHC.03 - Giấy đi đường QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.08a.QT.TCHC.03 - Phiếu đề nghị xe QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.08b.QT.TCHC.03 - Báo cáo chuyến đi QT.TCHC.03 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Tổ chức – Hành chính