Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định Về việc thành lập đoàn phúc tra Đăng ký nghĩa vụ quân sự Quyết định Cán bộ 08/04/2024
Quyết định Về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 03/02 đến 01/4/2024 nhân dịp Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Trường. Quyết định Cán bộ 13/03/2024
Quyết định Về việc phê duyệt số lượng người làm việc là viên chức và hợp đồng lao động tạm thời của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024. Quyết định Cán bộ 06/02/2024
Quyết định Về việc quy định mức lương thỏa thuận đối với người lao động đã nghỉ hưu khi ký hợp đồng lao động làm giảng viên tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 02/02/2024
Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về việc ký hợp đồng lao động làm giảng viên đối với người lao động đã nghỉ hưu. Quyết định Cán bộ 02/02/2024
Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Quyết định Cán bộ 26/01/2024
Quyết định Về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 20/11/2023 đến 03/02/2024 Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2024. Quyết định Cán bộ 22/01/2024
Quyết định Về việc tặng quà cho CB, VC và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quyết định Cán bộ 22/01/2024
Quyết định Về việc chi thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Quyết định Cán bộ 22/01/2024
Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 16/01/2024

Pages