Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban Xây dựng Quy chế Tài chính của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/06/2023
Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/06/2023
Về việc thành lập Ban Nữ công Công đoàn Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Quyết định Cán bộ 13/06/2023
Quyết định ban hành Nội quy giảng đường tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 07/06/2023
Về việc khen thưởng và hỗ trợ Sinh viên nghiên cứu khoa học, Giảng viên hướng dẫn sinh viên năm học 2022-2023 Quyết định Cán bộ 23/05/2023
Về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023 Quyết định Cán bộ 12/05/2023
Nghị quyết về chủ trương tổ chức tuyển dụng viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023 Quyết định Cán bộ 25/04/2023
Nghị quyết về việc cấp học bổng cho sinh viên người nước ngoài năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Nghị quyết thông qua phương án thu học phí năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Nghị quyết thông qua tạm thời Phụ lục 3 của Đề án vị trí việc làm về Mô tả công việc, Trình độ đào tạo, Yêu cầu điều kiện khác và các khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Trường ĐHHHVN theo tờ trình số 429/TTr-ĐHHHVN-TCHC Quyết định Cán bộ 24/04/2023

Pages