Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 26/09/2023
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quyết định Cán bộ 22/09/2023
Quyết định Về việc cử cán bộ, giảng viên đi học Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng. Quyết định Cán bộ 18/09/2023
Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên. Quyết định Cán bộ 25/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Quyết định Về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2023 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Tiêu chí, trình tự bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” Quyết định Cán bộ 24/07/2023

Pages