Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.04.QT.TV.01 - Phiếu thanh toán tài sản đối với CBGV QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.06-QT.TV.01 - Biên nhận nộp luận văn, đề án tốt nghiệp QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.05-QT.TV.01 - Biên nhận nộp luận án QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.03.QT.TV.01 - Báo cáo kết quả khảo sát QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.02.QT.TV.01 - Phiếu khảo sát bạn đọc QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.01.QT.TV.01 - Đề nghị bổ sung tài liệu QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
QT.TV.01-Quy Trinh Quan ly Thu vien QT.TV.01 - Quy trình quản lý thư viện Tải về
BM.10.QT.PDT.07 - Bien ban huy bo phoi bang QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.09.QT.PDT.07 - Phụ lục văn bằng QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.QT.TTr&DBCL.06 - Biểu mẫu Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên Đại học CQ QT.TTr&DBCL.06- Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên hệ Đại học CQ Tải về