Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.12.QT.PDT.03-BANG-THEO-DOI-TINH-HINH-HOC-TAP-THEO-CDIO QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.09.QT.PDT.01.-DE-CUONG-CHI-TIET-HỌC-PHAN-GIANG-DAY-BANG-TIENG-ANH-13.4.2018 QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.12-QT.SDH.05 - DON XIN BAO VE LUAN VAN TOT NGHIEP QT.SDH.05 - QUY TRINH DANH GIA TOT NGHIEP VA CAP BANG THAC SI Tải về
BM.15.QT.CTSV.11 - Thông tin cựu SV QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC CVHT Tải về
BM.14.QT.CTSV.11- TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CVHT QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC CVHT Tải về
BM.13.QT.CTSV.11- CVHT tự đánh giá và đánh giá của Khoa Viện QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC CVHT Tải về
BM.12.QT.CTSV.11- Đánh giá CVHT (SV đánh giá) QT.CTSV.11 - CÔNG TÁC CVHT Tải về
BM.15.QT_.SDH_.06 - BAN NHAN XET LUAN AN TIEN SI CUA TAP THE NHDKH QT.SDH.06 - QUY TRINH DANH GIA TOT NGHIEP VA CAP BANG TIEN SI Tải về
BM.12.QT.SDH.04 - PHIEU THAY DOI TEN DE TAI LA TIEN SI QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về
BM.11.QT.SDH.04 - PHIEU CHINH SUA TEN DE TAI LA TIEN SI QT.SDH.04 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO VA NCKH DOI VOI NCS Tải về