Skip to:

Phòng Khoa học Công nghệ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.KHCN.04 - QUY TRINH BIEN SOAN TAI LIEU GIANG DAY QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.01-QT.KHCN.04-Dang ky bien soan tai lieu giang day QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.02-QT.KHCN.04-QD va Ke hoach bien soan in TLGD QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.03-QT.KHCN.04-Mau che ban TLGD QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.04-QT.KHCN.04-Quyet dinh nghiem thu TLGD QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.05-QT.KHCN.04-Bien ban Nghiem thu ban thao TLGD QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.06-QT.KHCN.04-Mau nhan xet, phan bien TLGD QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
BM.07-QT.KHCN.04-Bien ban ban giao, chinh sua QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
PHU LUC 1-QT.KHCN.04-Hop dong bien soan tai lieu giang QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về
PHU LUC 1-QT.KHCN.04-Thanh ly hop dong bien soan tai lieu giang QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khoa học Công nghệ