Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.12.QT.PDT.03-BANG-THEO-DOI-TINH-HINH-HOC-TAP-THEO-CDIO QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.09.QT.PDT.01.-DE-CUONG-CHI-TIET-HỌC-PHAN-GIANG-DAY-BANG-TIENG-ANH-13.4.2018 QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.14.QT.PDT.07.Don xin xet tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.13.QT.PDT.07.Bang giao do an-khoa luan sinh vien QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.11.QT.PDT.03 - PHIEU DANG KY SU DUNG GIANG DUONG - T2.2016 QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập và giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.10.QT.PDT.03 - BANG THEO DOI TINH HINH MON HOC SV - ĐH chat luong cao QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.12.QT.PDT.07.Bang diem tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.11.QT.PDT.07. Giay chung nhan tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.10.QT.PDT.07.Quyet dinh cong nhan tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo