Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.13.QT.PDT.07 - BANG TONG HOP DIEU CHINH THONG TIN SINH VIEN - T2.2016 QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.11.QT.PDT.03 - PHIEU DANG KY SU DUNG GIANG DUONG - T2.2016 QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập và giảng dạy QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.10.QT.PDT.03 - BANG THEO DOI TINH HINH MON HOC SV - ĐH chat luong cao QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.12.QT.PDT.07 - Bảng điểm toàn khoá QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.11.QT.PDT.07 - Giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.10.QT.PDT.07 - Quyết định công nhận tốt nghiệp QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.09.QT.PDT.07 - Biên bản thẩm tra kết quả xét tốt nghiệp cấp Khoa QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.08.QT.PDT.07 - Bảng tổng hợp xét tốt nghiệp QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.07.QT.PDT.07 - Biên bản xét tốt nghiệp cấp cơ sở QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo