Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.09.QT.PDT.03 - THEO DOI XIN NGHI VA DAY BU CUA GIANG VIEN 1 QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.08.QT.PDT.03 - LICH TRINH GIANG DAY CUA GIANG VIEN QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.07.QT.PDT.03 - PHIEU THAY DOI KE HOACH GIANG DAY QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.06.QT.PDT.03 - BANG THEO DOI HOC TAP CUA SV QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.05.QT.PDT.03 - DON XIN RUT HOC PHAN DA DANG KY QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.04.QT.PDT.03 - DON XIN DANG KY HP BO SUNG QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.03.QT.PDT.03 - BANG PHAN CONG GIAO VIEN GIANG DAY HK I QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.02.QT.PDT.03 - Thời khóa biểu theo niên chế - Học kỳ 1 năm thứ nhất QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.01.QT.PDT.03 - Thời khóa biểu theo tín chỉ QT.PDT.03 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh QT.PDT.02 - Quy trình tuyển sinh Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo