Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo đầu mối liên hệ, hướng dẫn, tiếp nhận các đề nghị, yêu cầu về bố trí phòng học, phòng làm việc, công tác vệ sinh công nghiệp, báo sửa chữa, thay thế, cấp mới trang thiết bị tại các phòng học, phòng làm việc Công văn 17/09/2020
Thông báo về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học NEPTUNE" năm 2020 Công văn 16/09/2020
Về việc cập nhật, bổ sung văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công văn 15/09/2020
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý công tác vệ sinh công nghiệp, quản lý giảng đường, phòng học, phòng làm việc giữa Phòng Tổ chức- Hành chính và Phòng Quản trị- Thiết bị Công văn 15/09/2020
Về việc rà soát, bổ sung danh sách đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng và bộ môn và tương đương tại Trường Công văn 14/09/2020
Thông báo Kết luận cuộc họp rà soát kế hoạch tiếp nhận tàu huấn luyện Hannara do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại Công văn 11/09/2020
Thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017-2022 Công văn 10/09/2020
Về việc trợ cấp đối với CB, NG, NLĐ nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 Công văn 10/09/2020
Kế hoạch công tác tháng 9,10 năm 2020 Công văn 10/09/2020
Thông báo tổ chức Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2020-2021 Công văn 09/09/2020

Pages