Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 Công văn 24/03/2023
Về việc lập Kế hoạch chi tiết và Dự toán để sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trường Cao đẳng VMU Công văn 23/03/2023
Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2024 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 Công văn 23/03/2023
Về việc tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến đối với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Công văn 23/03/2023
Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 Công văn 22/03/2023
Về việc phân công nhiệm vụ chỉnh sửa giao diện, đề mục và nội dung thành phần website Trường phiên bản tiếng Anh Công văn 21/03/2023
Thông báo tổng kết công tác thi kết thúc học phần của phòng Thanh tra &ĐBCL học kỳ I năm học 2022-2023 Công văn 21/03/2023
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 3/2023 Công văn 17/03/2023
Về việc xét lao động giỏi tiêu biểu năm 2022 Công văn 17/03/2023
Về việc lập danh sách CB, VC, NLĐ có con đang học tại Trường ĐH Hàng hải VN học kỳ II năm học 2022-2023 Công văn 17/03/2023

Pages