Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
V/v nộp bản kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Công văn 13/10/2023
Về việc để cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”cấp Trường. Công văn 11/10/2023
V/v triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật. Công văn 10/10/2023
V/v không sử dụng Internet (mạng có dây, mạng không dây) trong Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023. Công văn 10/10/2023
Về việc hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2023-2024 và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Công văn 06/10/2023
Kế hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đối với đơn vị cấp 2 và đơn vị cấp 3. Công văn 05/10/2023
V/v triển khai Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/9/2023 của Chính phủ. Công văn 04/10/2023
V/v ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công văn 04/10/2023
V/v khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về giáo dục đại học. Công văn 29/09/2023
V/v sắp xếp, bố trí kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc Trường. Công văn 28/09/2023

Pages