Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo Kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, chấp hành Luật phòng chống tác hại cúa thuốc lá, chấp hành kỷ luật lao động tháng 10, 11/2019 Công văn 11/12/2019
Thông báo Về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022 Công văn 09/12/2019
Thông báo Tổ chức Hội nghị truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá Công văn 09/12/2019
Thông báo Kết luận hội nghị sinh viên năm học 2019-2020. Công văn 05/12/2019
Thông báo Về việc tổ chức khám sức khỏe sinh viên cuối khóa năm học 2019-2020 Công văn 05/12/2019
Thông báo Về việc chuẩn bị cho đợt cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ 1 năm học 2019-2020. Công văn 04/12/2019
Công văn Về việc tiến hành thủ tục xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 đối với Nhà giáo của Trường Công văn 04/12/2019
Về việc xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019 Công văn 03/12/2019
Về việc phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản của Bộ GTVT Công văn 03/12/2019
Công văn về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại CC, VC; bổ sung lý lịch năm 2019. Công văn 02/12/2019

Pages