Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2024 Công văn 27/06/2023
Về việc đóng góp ý kiến, xây dựng Quy định thu thập, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 22/06/2023
Kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2023 Công văn 21/06/2023
Thông báo công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Hội đồng trường quý III năm 2023 Công văn 20/06/2023
Kế hoạch chuẩn bị kiểm định chất lượng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023 Công văn 20/06/2023
Về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung có liên quan về tài chính, tài sản trong Đề án giải thể, sáp nhập các đơn vị Công văn 16/06/2023
Thông báo về việc tiếp tục rà soát tài liệu tham khảo thuộc các chương trình đào tạo phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 16/06/2023
Về việc mở lớp học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng sinh viên đợt 2 năm 2023 Công văn 16/06/2023
Về việc triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Công văn 14/06/2023
Thông báo về việc dự kiến ngừng cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền, Điện lực Lê Chân Công văn 14/06/2023

Pages