Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc tham dự và viết bài cho Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á năm 2023 (AMFUF 2023) Công văn 25/05/2023
Về việc triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Công văn 23/05/2023
Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn, đánh giá cuối năm và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 Công văn 23/05/2023
Về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết, trao tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2022-2023 và biểu dương nhóm sinh viên có thành tích cao trong vòng chung kết Quốc gia MOS 2023 Công văn 23/05/2023
Kết luận Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2022-2023 Công văn 23/05/2023
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tội phạm quý II năm 2023 Công văn 22/05/2023
Kết quả thực hiện công tác Phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2023 Công văn 22/05/2023
Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự tọa đàm "Cùng phụ nữ tiến ra biển lớn" nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ trong ngành hàng hải Công văn 22/05/2023
Về việc cắt điện sửa chữa trạm điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền Công văn 22/05/2023
Về việc hoàn thiện số hóa hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động trên Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải Công văn 19/05/2023

Pages