Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy chế công tác sinh viên và quy trình ISO về CTSV Công văn 07/06/2023
Về việc hướng dẫn tổng kết và đề nghị bình xét danh hiệu thi đua năm học 2022-2023 Công văn 31/05/2023
Thông báo về việc sinh viên trúng tuyển Chương trình thực tập sinh năm 2023 tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Công văn 31/05/2023
Báo cáo của BCH Công đoàn Trường khóa XXIX trình Đại hội Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 30/05/2023
Nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 30/05/2023
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Chào hè 2023" cho con cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Công văn 30/05/2023
Thông báo kết luận Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2022-2023 Công văn 30/05/2023
Thông báo về việc tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023 Công văn 25/05/2023
Thông báo về việc tham dự và viết bài cho Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á năm 2023 (AMFUF 2023) Công văn 25/05/2023
Về việc triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Công văn 23/05/2023

Pages