Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc đề xuất các dự án nghiên cứu khoa học cho Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) năm 2024 Công văn 04/04/2023
Về việc báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra của Bộ GDĐT theo QĐ số 904/QĐ-BGDĐT Công văn 03/04/2023
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 Công văn 03/04/2023
Thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2023 Công văn 03/04/2023
Về việc triển khai xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa Công văn 03/04/2023
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu" Công văn 28/03/2023
Thông báo về việc cắt điện bảo dưỡng định kỳ lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng Công văn 28/03/2023
Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị; đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2023; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2024 Công văn 27/03/2023
Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục Đề án VTVLT của Trường Công văn 27/03/2023
Thông báo về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2024 Công văn 24/03/2023

Pages