Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022 Công văn 01/08/2022
Nghị quyết về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm-Bể thử mô hình tàu thủy Công văn 28/07/2022
Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu năm học 2022-2023 Công văn 28/07/2022
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc tại Khoa Đóng tàu Công văn 28/07/2022
Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề triển khai Đề án vị trí việc làm,cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc tại Khoa Máy tàu biển Công văn 28/07/2022
Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hàng hải Công văn 28/07/2022
Thông báo về việc đăng ký chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2023 Công văn 28/07/2022

Pages