Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Công văn số 956/ĐHHHVN-TĐKT v.v đối chiếu danh sách đơn vị, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 08/08/2022
Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 đợt tháng 2/2022 Công văn 05/08/2022
Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 đợt tháng 8/2022 Công văn 05/08/2022
Thông báo số 941/TV-ĐHHVN-TCHC v.v đăng ký cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 năm 2023 04/08/2022
Báo cáo kết quả việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 Công văn 04/08/2022
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Về việc báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2022-2023 Công văn 02/08/2022
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022 Công văn 01/08/2022
Thông báo số 912/TB-ĐHHHVN-TTr&ĐBCL v.v tổng hợp kết quả học tập toàn trường học kỳ II năm học 2021-2022 29/07/2022

Pages