Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo chương trình trao đổi CAMPUS Asia-AIMIS năm học 2023-2024 tại Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) Công văn 20/04/2023
Thông báo kết luận công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật và các điều kiện chuẩn bị cho đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 19/04/2023
Thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2023 Công văn 19/04/2023
Thông báo về học bổng Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, niên khóa 2023-2025 Công văn 18/04/2023
Thông báo về việc tuyển sinh chương trình học bổng Chính phủ Australia Công văn 18/04/2023
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-20230 Công văn 18/04/2023
Thông báo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công văn 17/04/2023
Thông báo học bổng Tiến sỹ tại Khoa học, Kỹ thuật& Công nghệ, Trường Đại học RMIT Việt Nam năm 2023 Công văn 17/04/2023
Về việc kê khai, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải Công văn 14/04/2023
Thông báo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa Công văn 12/04/2023

Pages