Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Kế hoạch Khối khoa học công nghệ năm học 2022-2023 25/08/2022
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Kết nối Doanh nghiệp- Nhà quản lý- Đơn vị đào tạo" năm học 2022-2023 Công văn 25/08/2022
Về việc thực hiện Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trường bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân bằng sách nhà nước Công văn 23/08/2022
Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị Công văn 23/08/2022
Về việc ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn của Trường đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo Đề án 89 Quyết định Cán bộ 18/08/2022
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022 Công văn 18/08/2022
Chương trình công tác năm học 2022-2023 Công văn 17/08/2022
Về việc thông qua dự thảo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam( sửa đổi năm 2022) Công văn 17/08/2022
Về việc thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 17/08/2022
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 17/08/2022

Pages