Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định Về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2023 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Thông báo Về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ phụ năm học 2023-2024. Công văn 21/08/2023
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2023-2024. Công văn 18/08/2023
V/v bình xét danh hiệu “Giỏi việc Trường đảm việc nhà” và “Gia đình tiêu biểu” năm học 2022-2023. Công văn 17/08/2023
Kế hoạch liên tịch Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023-2024. Công văn 15/08/2023
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2023-2024. Công văn 15/08/2023
Thông báo Về việc thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2022-2023. Công văn 15/08/2023
Thông báo Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường”. Công văn 11/08/2023
Quyết định Về việc cử sinh viên tham dự chương trình trao đổi CAMPUS Asia-AIMS tại Hàn Quốc. Quyết định Sinh viên 10/08/2023

Pages