Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Báo cáo Tổng kết công tác quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi và tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022-2023. Công văn 08/08/2023
V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023. Công văn 07/08/2023
V/v tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024. Công văn 03/08/2023
Nghị quyết Về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa. Khác 03/08/2023
Nghị quyết Về việc điều chỉnh phương án tổ chức, sắp xếp một số đơn vị theo phương án đã được phê duyệt đối với Trung tâm ĐT&GTVL, Ban QLKNT (Khu C, Khu Quán Nam) và Phòng CTSV. Khác 03/08/2023
Nghị quyết Về việc thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, xây dựng Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khác 03/08/2023
Nghị quyết Về việc cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác quản lý và khai thác Tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn. Khác 03/08/2023
Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác sử dụng tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường tại Khu Giảng đường B. Khác 03/08/2023
Nghị quyết Về báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020. Khác 03/08/2023
Về việc rà soát, phê duyệt dữ liệu cán bộ, viên chức, người lao động trên phần mềm Quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải Công văn 01/08/2023

Pages