Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/03/2023
Quyết định ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021-2025 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/03/2023
Về việc cử đoàn viên công đoàn là cán bộ, viên chức Trường ĐHHHVN tham gia ghi hình Chương trình Giờ thứ 9+, năm 2023 Quyết định Cán bộ 13/03/2023
Công văn số 275/ĐHHHVN-TCHC về việc rà soát, góp ý các dự thảo Phụ lục Đề án Vị trí việc làm của Trường 11/03/2023
Thông báo về việc kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Trường (01/4/1956-01/4/2023) Công văn 09/03/2023
Quyết định về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 03/02 đến 01/4/2023 nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Trường Quyết định Cán bộ 09/03/2023
Thông báo về việc xét hết thời gian tập sự đối với viên chức Công văn 07/03/2023
Về việc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật CNLĐ thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022-2023 Công văn 07/03/2023
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023 Công văn 06/03/2023
Kế hoạch công tác tháng 3+4 năm 2023 Công văn 06/03/2023

Pages