Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
V/v sắp xếp, bố trí kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc Trường. Công văn 07/12/2023
V/v triển khai Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Công văn 06/12/2023
Thông báo Về việc Báo cáo thực hiện công tác hậu kiểm định chất lượng giáo dục 6 tháng cuối năm 2023 và Dự thảo kế hoạch công tác hậu kiểm định chất lượng giáo dục năm 2024. Khác 06/12/2023
Quyết định Về việc cử sinh viên tham gia thi đấu bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2023. Quyết định Sinh viên 06/12/2023
Thông báo Về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024. Khác 05/12/2023
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội việc làm Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần 1 năm 2024. Khác 05/12/2023
Thông báo Về việc Tổ chức hoạt động kỷ niệm 79 năm thành lập QĐNDVN, 34 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 2023. Khác 04/12/2023
Quyết định Ban hành Quy định “Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi”. Quyết định Cán bộ 01/12/2023
Thông báo Về việc Triển khai áp dụng Quy định “Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi”. Khác 01/12/2023
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động; bổ sung lý lịch năm 2023. Công văn 01/12/2023

Pages