Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo Về việc kiện toàn danh sách thành viên hội đồng, thành viên ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách Hội đồng TĐG CTĐT 04 ngành năm học 2023-2024. Khác 15/09/2023
Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Khác 14/09/2023
Điều lệ Giải chạy Online “VMU Go-Ahead 2023”. Công văn 14/09/2023
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm học 2023-2024. Khác 14/09/2023
Thông báo Về việc phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2023-2024. Công văn 14/09/2023
Về việc đăng ký xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2023. Công văn 13/09/2023
Về việc đăng ký xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2023. Công văn 13/09/2023
Quyết định Về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên ĐH học kỳ 2 năm học 2022-2023. Quyết định Sinh viên 13/09/2023
Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Kết nối Doanh nghiệp - Nhà quản lý - Đơn vị đào tạo” năm học 2023-2024. Công văn 13/09/2023
Thông báo Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2024. Công văn 12/09/2023

Pages