Skip to:

Ban Quản lý dự án Hàng hải

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.04.QT.DAHH.02 - Quyết định duyệt kết quả gói thầu QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu Tải về
BM.03.QT.DAHH.02-Mẫu báo cáo thẩm định QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu Tải về
BM.02.QT.DAHH.02 - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu Tải về
BM.01.QT.DAHH.02 - Phiếu thông báo mời sơ tuyển đấu thầu QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu Tải về
QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu QT.DAHH.02 - Quy trình tổ chức đấu thầu Tải về
BM.06.QT.DAHH.01 - Tờ trình thẩm định thiết kế XD và dự toán XD QT.DAHH.01 - Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư Tải về
BM.05.QT.DAHH.01 - CV Thông báo kết quả thẩm định báo cáo KT QT.DAHH.01 - Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư Tải về
BM.04.QT.DAHH.01 - Tờ trình thẩm định báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật QT.DAHH.01 - Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư Tải về
BM.03.QT.DAHH.01 - CV TB Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở QT.DAHH.01 - Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư Tải về
BM.02.QT.DAHH.01 - CV Thông báo kết quả thẩm định dự án QT.DAHH.01 - Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư Tải về

Pages

Subscribe to Ban Quản lý dự án Hàng hải