Skip to:

Quyết định Sinh viên

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
V.v cho SV thôi học (Ngô Minh Tân) Quyết định Sinh viên 04/10/2017
V.v cho SV nghỉ học 01 năm (Nguyễn Văn Huy) Quyết định Sinh viên 04/10/2017
V.v cho SV nghỉ học 06 tháng chữa bệnh (Phạm Ánh Huệ) Quyết định Sinh viên 04/10/2017
V.v tiếp nhận SV trở lại học (Đoàn Thị Thanh Hương) Quyết định Sinh viên 04/10/2017
QĐ v.v tiếp nhận SV chuyển trường (Đinh Thị Minh Châu) Quyết định Sinh viên 03/10/2017