Skip to:

Quyết định Sinh viên

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định về việc cử sinh viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2024. Quyết định Sinh viên 21/03/2024
Quyết định Về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên ĐH học kỳ 1 năm học 2023 - 2024. Quyết định Sinh viên 20/03/2024
Quyết định Về việc ấn định mức học bổng và chỉ tiêu xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 01/03/2024
Quyết định về việc cử sinh viên luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Quyết định Sinh viên 22/02/2024
Quyết định về việc cử sinh viên luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Quyết định Sinh viên 22/02/2024
Quyết định Về việc ấn định chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 21/02/2024
Quyết định Về việc ấn định chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 21/02/2024
Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quyết định Sinh viên 02/02/2024
Quyết định Về việc trao học bổng tài trợ cho sinh viên đợt 01. Quyết định Sinh viên 30/01/2024
Quyết định Về việc cử sinh viên tham dự chương trình trao đổi năm học 2023-2024. Quyết định Sinh viên 12/01/2024

Pages