Skip to:

Quyết định về việc cử sinh viên luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.