Skip to:

Phòng Quản trị thiết bị

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.QTTB.03- QUY TRINH SUA CHUA, CAI TAO, NANG CAP TSCD - NHA CUA, KIEN TRUC QT.QTTB.03- QUY TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TSCĐ - NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC Tải về
BM.01.QT.QTTB.03 - BB NGHIEM THU BAN GIAO DUA VAO SU DUNG QT.QTTB.03- QUY TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP TSCĐ - NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC Tải về
QT.QTTB.02- QUY TRINH MUA SAM CSVC QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.01.QT.QTTB.02 - BIEN BAN NGHIEM THU KY THUAT QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.02.QT.QTTB.02 - PHIEU GIAO NHAN CONG CU, DUNG CU QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.03.QT.QTTB.02 - BIEN BAN BAN GIAO TSCD QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
BM.04.QT.QTTB.02 - GIAY DE NGHI THANH TOAN QT.QTTB.02- Quy trình mua sắm CSVC Tải về
QT.QTTB.01- QUY TRINH LAP KE HOACH TANG CUONG CSVC QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.01.QT.QTTB.01 - BIEU DANG KY NHU CAU VE TRANG THIET BI TRONG NAM QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.02.QT.QTTB.01 - BIEU DANG KY NHU CAU SUA CHUA, NANG CAP VAT KIEN TRUC QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Quản trị thiết bị