Skip to:

Phòng Quản trị thiết bị

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.03.QT.QTTB.01-BM nhu cầu về diện tích phòng làm việc, tnth QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.02.QT.QTTB.01-Đăng ký nhu cầu sửa chữa, nâng cấp vật kiến trúc QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
BM.01.QT.QTTB.01- Biểu mẫu đăng ký nhu cầu về trang thiết bị trong năm QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về
QT.QTTB.01 - Quy trình lập kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất QT.QTTB.01 - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Quản trị thiết bị