Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo Phân công cán bộ coi thi rọc phách Học kỳ I - Năm học 2023-2024. Khác 25/12/2023
Thông báo Về việc tổ chức phát Lịch và Lì xì Tết Giáp Thìn 2024. Khác 22/12/2023
Thông báo Về việc viết bài cho Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 24 của Hiệp hội các Trường ĐH Hàng hải Quốc tế (IAMU AGA24). Khác 22/12/2023
Quyết định Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023. Quyết định Cán bộ 22/12/2023
Thông báo Về việc triển khai thực hiện thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023, thông tư số 23/2023-TT-BCT ngày 15/11/2023, thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023. Khác 22/12/2023
Thông báo Về việc triển khai thực hiện thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023, thông tư số 23/2023-TT-BCT ngày 15/11/2023, thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023. Khác 22/12/2023
Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Đai học Hàng hải Việt Nam năm 2023. Khác 22/12/2023
V/v làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc đối với viên chức hết thời hạn Hợp đồng. Công văn 21/12/2023
Thông báo Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2023. Công văn 21/12/2023
Nghị quyết Về việc thông qua danh sách và kinh phí đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2024. Khác 21/12/2023

Pages