Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo kết luận Hội thảo CDIO năm 2020 chủ đề: Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương học phần, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn Công văn 25/08/2020
Thông báo về việc Kết luận Công tác đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Công văn 20/08/2020
Danh sách đại biểu tham dự Hội thảo CDIO cấp trường năm 2020 Công văn 20/08/2020
Thông báo về việc lập danh sách thưởng thi đua năm học 2019-2020 và đợt thi đua từ 01/4/2020-02/9/2020 Công văn 19/08/2020
Quyết đinh về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2020 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2020 Quyết định Cán bộ 19/08/2020
Quyết định về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 Công văn 19/08/2020
Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Công văn 12/08/2020
Về việc đối chiếu danh sách đơn vị, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 Công văn 12/08/2020
Thông báo về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2020-2021 Công văn 11/08/2020
Quyết định Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2020-2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 28/07/2020

Pages