Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Về việc góp ý Dự thảo quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 17/08/2022
Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2022-2023 Công văn 17/08/2022
Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2022-2023 Công văn 17/08/2022
Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục Công văn 17/08/2022
Quyết định về việc quy định tạm thời chế độ đối với giảng viên, thuyền viên và sinh viên tham gia hoạt động đào tạo, huấn luyện trên Tàu huấn luyện VMU Việt- Hàn Quyết định Cán bộ 17/08/2022
Thông báo về việc lập danh sách thưởng đợt thi đua từ 01/4/2022-02/9/2022 và danh sách cá nhân không đạt danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 Công văn 16/08/2022
Quyết định về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2022 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2022 Quyết định Cán bộ 16/08/2022
Quyết định về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 Quyết định Cán bộ 16/08/2022
Thông báo về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ phụ năm học 2022-2023 Công văn 16/08/2022
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào tạo tháng 8/2022 Công văn 16/08/2022

Pages