Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Nghị quyết về chủ trương tổ chức tuyển dụng viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2023 Quyết định Cán bộ 25/04/2023
Nghị quyết về việc cấp học bổng cho sinh viên người nước ngoài năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Nghị quyết thông qua phương án thu học phí năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Nghị quyết thông qua tạm thời Phụ lục 3 của Đề án vị trí việc làm về Mô tả công việc, Trình độ đào tạo, Yêu cầu điều kiện khác và các khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Trường ĐHHHVN theo tờ trình số 429/TTr-ĐHHHVN-TCHC Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Thông báo về việc chuẩn bị làm việc với Cục QLCL về Công tác quản lý chất lượng Công văn 21/04/2023
Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng Ứng dụng "VssID- Bảo hiểm xã hội số" Công văn 21/04/2023
Kế hoạch về việc rà soát, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 Công văn 21/04/2023
Thông báo Chương trình trại hè trải nghiệm tại Đại học Chosun (Hàn Quốc) Công văn 21/04/2023
Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID Công văn 20/04/2023
Thông báo về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2022-2023 Công văn 20/04/2023

Pages