Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
V/v đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2023. Công văn 23/08/2023
V/v tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, phê duyệt dữ liệu cán bộ, viên chức, người lao động vào phần mềm Quản lý cán bộ Bộ Giao thông vận tải. Công văn 22/08/2023
Thông báo Tổ chức các hoạt động triển khai Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (TECHFESH 2023). Công văn 22/08/2023
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64 Năm học 2023-2024. Công văn 22/08/2023
Thông báo Kết quả đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài giám sát hệ thống. Công văn 22/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Thông báo Về việc lập danh sách thưởng đợt thi đua từ 01/4/2022-02/9/2023 và danh sách cá nhân không đạt danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Công văn 21/08/2023
Quyết định Về việc khen thưởng trong đợt thi đua từ 01/4 đến 02/9/2023 Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9/2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Quyết định Về việc tặng Danh hiệu thi đua năm học 2022-2023. Quyết định Cán bộ 21/08/2023
Thông báo Về việc cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ phụ năm học 2023-2024. Công văn 21/08/2023

Pages