Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Công văn 19/05/2020
Về việc đăng ký tham dự Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính; Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng và bộ môn và tương đương tại Trường Công văn 15/05/2020
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 Công văn 13/05/2020
Về việc xét nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức, người lao động đợt 6 tháng đầu năm 2020 Công văn 05/05/2020
Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt 2 năm học 2019-2020 Công văn 05/05/2020
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên, TLGD năm học 2019-2020 Công văn 05/05/2020
Kế hoạch công tác tháng 5+6 năm 2020 Công văn 04/05/2020
Thông báo về việc lập danh sách đại biểu cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị bầu các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Công văn 04/05/2020
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1/2020 Công văn 27/04/2020
Hướng dẫn triển khai phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên, học viên quay trở lại học từ ngày 04/5/2020 Công văn 27/04/2020

Pages