Skip to:

Phòng Đào tạo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06.QT.PDT.07 - Quyet dinh ve viec tot nghiep cua sinh vien QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.07.QT.PDT.07 - Giay chung nhan tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.08.QT.PDT.07 - Bang diem tot nghiep QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
BM.09.QT.PDT.07 - Bang diem toan khoa QT.PDT.07 - Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Tải về
QT.PDT.06. Quy trình dánh giá kết quả học tập QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.01.QT.PDT.06 - Biên bản xét cảnh báo cấp cơ sở QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.02.QT.PDT.06 - Danh sách SV bị cảnh bảo học tập cấp cơ sở QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.03.QT.PDT.06 - Bảng tổng hợp kết quả học tập toàn trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.04.QT.PDT.06 - Biên bản xét cảnh báo cấp trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
BM.05.QT.PDT.06 - Danh sách SV bị cảnh báo học tập toàn trường QT.PDT.06 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Đào tạo