Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.QT.TTr&DBCL.06 - Biểu mẫu Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên Đại học CQ QT.TTr&DBCL.06- Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên hệ Đại học CQ Tải về
QT.TTr&DBCL.06- Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên hệ Đại học CQ QT.TTr&DBCL.06- Quy trình cấp phát giấy thi kết thúc học phần cho sinh viên hệ Đại học CQ Tải về
BM.15b.QT.ISE.01 - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát và dự giờ theo kỳ QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.15a.QT.ISE.01 - Bảng tổng hợp kết quả khảo sát QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.14b.QT.ISE.01 - phiếu khảo sát môn học - TACB QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.14a.QT.ISE.01 - Phiếu khảo sát môn học QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.20.QT.PDT.01 - To trinh cua Khoa ve dieu chinh CTDT QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.19.QT.PDT.01 - Bien ban danh gia CTDT cap co so QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.18.QT.PDT.01 - Du thao noi dung sua doi cap nhat QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về
BM.17.QT.PDT.01 - Bao cao danh gia QT.PDT.01 - Quy trình xây dựng và Quản lý chương trình đạo tạo Tải về