Skip to:

Văn bản, biểu mẫu mới nhất

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.06.QT.HCTH.01 - Giấy giới thiệu QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.05.QT.HCTH.01 - Lịch công tác tuần QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.04.QT.HCTH.01 - Sổ bưu phẩm QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.03.QT.HCTH.01 - Sổ theo dõi công văn nội bộ QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.02.QT.HCTH.01 - Phiếu giao việc QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.01.QT.HCTH.01 - Giấy mời QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
TNQH.HCTH - QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC VỊ TRÍ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
BM.20-QT.KTDBCL.01 - Giấy cam đoan của thí sinh về thủ tục dự thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.19-QT.KTDBCL.01 Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về