Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.04C-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách sinh viên dự thi - Hệ CLC (Không RP) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.05A-QT.TTr&DBCL.01 - Kết quả đánh giá học phần (Rọc phách) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.05B-QT.TTr&DBCL.01 - Kết quả đánh giá học phần (Không RP) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.05C-QT.TTr&DBCL.01 - Kết quả đánh giá học phần - Hệ CLC (Không RP) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.06-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách GV bỏ coi thi rọc phách QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.07-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin hoãn thi do trùng lịch thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.08-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin nhận điểm P QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.09-QT.TTr&DBCL.01 - Đơn xin phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.10-QT.TTr&DBCL.01 - Biên bản chấm phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.11-QT.TTr&DBCL.01 - Thông báo kết quả phúc khảo QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng