Skip to:

QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại - Tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.01-QT.TTr&DBCL.03 - Mẫu đơn thư khiếu nại QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.02-QT.TTr&DBCL.03 - Mẫu đơn thư tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.03-QT.TTr&DBCL.03 - Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.04-QT.TTr&DBCL.03 - Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.05-QT.TTr&DBCL.03 - Giấy biên nhận tài liệu khiến nại QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.06-QT.TTr&DBCL.03 - Giấy biên nhận tài liệu tố cáo QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.07-QT.TTr&DBCL.03 - Quyết định kiểm tra, xác minh nội dung KN QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.08-QT.TTr&DBCL.03 - Quyết định kiểm tra, xác minh nội dung TC QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.09-QT.TTr&DBCL.03 - Biên bản làm việc QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về

Pages

Subscribe to QT.TTr&DBCL.03 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo