Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc mời tham dự và tham gia viết báo cáo Hội thảo khoa học quốc gia "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam" Công văn 29/08/2019
Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu GTVT hệ thống giao thông thông minh Công văn 29/08/2019
Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2019-2020 Công văn 29/08/2019
TB: Về việc Tổ chức Hội nghị Bộ môn mở rộng năm 2019-2020 Công văn 29/08/2019
QĐ: Về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo chương trình tiên tiến Quyết định Cán bộ 28/08/2019
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân SV khóa 60 năm học 2019-2020. Công văn 23/08/2019
Về việc gửi bài đăng trên Chuyên san của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt thuộc tạp chí Khoa học kỹ thuật- Học viện Kỹ thuật Quân sự Công văn 22/08/2019
Thông báo số 108/TB-ĐHHHVN-KHCN v.v tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 Công văn 21/01/2019
CV số 100/ĐHHHVN v.v triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 Công văn 18/01/2019
Thông báo số 92/TB-ĐHHHVN-KHCN v.v Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường và đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018-2019 Công văn 17/01/2019

Pages