Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022 Công văn 18/04/2022
Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Công văn 18/04/2022
Kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 Công văn 18/04/2022
Về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 Quyết định Cán bộ 15/04/2022
Về việc thu hồ sơ Nhà giáo đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Trường Công văn 15/04/2022
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Cán bộ 15/04/2022
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Chương trình Gặp mặt các thế hệ cựu giảng viên, sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam "50 năm xếp bút nghiên lên đường ra trận chiến đấu" Công văn 15/04/2022
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Cán bộ 15/04/2022
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Cán bộ 15/04/2022
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Cán bộ 15/04/2022

Pages