Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đào tạo tháng 02/2022 Công văn 18/02/2022
Công văn số 12/CĐ v.v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 16/02/2022
Tổ chức luyện tập và tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 16/02/2022
Xây dựng phương án tự chủ thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài cính của đơn vị dự nghiệp công lập 14/02/2022
Nghị quyết về việc đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại hoc Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2021 Công văn 14/02/2022
Thông báo v.v báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ Học kỳ I năm học 2021-2022 và tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên 11/02/2022
Thông báo số 134/TB-ĐHHHVN vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 Công văn 11/02/2022
Về việc ấn định mức học bổng và chỉ tiêu xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2021-2022 Quyết định Sinh viên 09/02/2022
Thông báo kế hoạch kiểm tra nội quy các khu giảng đường Công văn 08/02/2022
Thông báo về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên Công văn 08/02/2022

Pages