Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăng
Quyết định Ban hành Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 10/11/2020
Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 Công văn 06/11/2020
Về việc thông báo Chương trình tham quan Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Công văn 05/11/2020
Kế hoạch công tác tháng 11, 12 năm 2020 Công văn 04/11/2020
Về việc đôn đốc xử lý các nội dung liên quan tài sản, tài chính thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ Công văn 03/11/2020
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế Công văn 03/11/2020
Về việc rà soát việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021(nguồn chi thường xuyên) Công văn 03/11/2020
Về việc xây dựng danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị Công văn 03/11/2020
Quyết định về việc ủy quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính kế toán cho Phó Hiệu trưởng Quyết định Cán bộ 03/11/2020
Thông báo tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp Trường năm 2021 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia Công văn 03/11/2020

Pages