Skip to:

Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị; đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2022; rà soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2023