Skip to:

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.16-QT.TTr&DBCL.02 - Bảng TH CB-GV VPQC QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.17-QT.TTr&DBCL.02 -Bảng TH SV-HV VPQC QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.18-QT.TTr&DBCL.02 - Bảng TH các hiện tượng cần khắc phục QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.19-QT.TTr&DBCL.02 - BIEN BAN THANH TRA QUAN LY DAO TAO CUA TT HL TV QT.TTr&DBCL.02 - Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên Hệ chính quy QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.01-QT.TTr&DBCL.01 - Mẫu đề thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.02-QT.TTr&DBCL.01 - Bảng thông báo số lượng in sao đề thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.03-QT.TTr&DBCL.01 - Bảng phân công cán bộ coi thi QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.04A-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách sinh viên dự thi (Rọc phách) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về
BM.04B-QT.TTr&DBCL.01 - Danh sách sinh viên dự thi (Không RP) QT.TTr&DBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng