Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên năm học 2023-2024 Công văn 08/06/2023
Về việc Tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2023 Công văn 08/06/2023
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023 Công văn 09/06/2023
Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự Ngày hội vệc làm năm 2023 Công văn 12/06/2023
Về việc dự kiến ngừng cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền Công văn 12/06/2023
Quyết định về việc trao học bổng tài trợ năm 2023 Quyết định Sinh viên 13/06/2023
Về việc thành lập Ban Nữ công Công đoàn Trường khóa XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Quyết định Cán bộ 13/06/2023
Thông báo về việc dự kiến ngừng cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền, Điện lực Lê Chân Công văn 14/06/2023
Về việc triển khai Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Công văn 14/06/2023
Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/06/2023

Pages