Skip to:

Thông báo về việc dự kiến ngừng cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền, Điện lực Lê Chân