Skip to:

Về việc dự kiến ngừng cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng-Điện lực Ngô Quyền