Skip to:

Văn bản hành chính

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết, trao tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2022-2023 và biểu dương nhóm sinh viên có thành tích cao trong vòng chung kết Quốc gia MOS 2023 Công văn 23/05/2023
Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn, đánh giá cuối năm và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 Công văn 23/05/2023
Về việc triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Công văn 23/05/2023
Thông báo về việc tham dự và viết bài cho Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á năm 2023 (AMFUF 2023) Công văn 25/05/2023
Thông báo về việc tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2023 Công văn 25/05/2023
Thông báo kết luận Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2022-2023 Công văn 30/05/2023
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Chào hè 2023" cho con cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Công văn 30/05/2023
Nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 30/05/2023
Báo cáo của BCH Công đoàn Trường khóa XXIX trình Đại hội Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028 Công văn 30/05/2023
Thông báo về việc sinh viên trúng tuyển Chương trình thực tập sinh năm 2023 tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Công văn 31/05/2023

Pages