Skip to:

Báo cáo của BCH Công đoàn Trường khóa XXIX trình Đại hội Công đoàn Trường ĐH Hàng hải Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2023-2028